طراحی سایت  موسسه خیریه بنابیهای مقیم تهران در طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

 

این شرکت جهت معرفی هر چه بهتر محصولات و خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

 

مینا سافت طراحی سایت موسسه خیریه بنابیهای مقیم تهران  را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی خواهد نمود .

 

 

www.bonabmt.com

خروجی سایت