علی رغم استفاده از نرم افزارهای دریافت ایمیل نظیر Outlook، همواره اتفاق می افتد که به دلیل مشکلات ارتباطی یا نرم افزاری، شما قادر به ارسال و دریافت ایمیل از آنها نبوده و برای دسترسی به این امر ملزم به استفاده از روش دیگری می شوید. سرورهای ایمیل از طریق کنسول تحت وب، این امکان را در اختیار شما قرار می دهند.

 

براي دریافت ایمیل از طریق وب در Roundcube مي توانيد از راهنماي تصویری ذيل استفاده نمائيد.

خروجی سایت