طراحی سایت  وب سایت کارتن عقاب در طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

این شرکت جهت معرفی هر چه بهتر محصولات و خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

مینا سافت طراحی سایت کارتن عقاب  را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی خواهد نمود

 

 


www.oghab-carton.com

خروجی سایت